O Stolárstve

Kvalita nadovšetko:

. Naša firma zaručuje použitie kvalitných výrobkov a v konečnom výsledku kvalitný výrobok. V oblasti stolárstva sa pohybujeme už niekoľko rokov od samotného vyučenia v odbore stolár-nábytkár.